duminică, 2 februarie 2014

Abrevieri fără punct


Conform DOOM 2

Nu sunt urmate de punct:
  • abrevierile care păstrează finala cuvântului abreviat: cca, dl, dle, dna, d-ta pentru circa, domnul, domnule, doamna, dumneata;
  • abrevierile numelor punctelor cardinale: E, N, V, S;
  • simbolurile majorităţii unităţilor de măsură: cm, gal, m, kg pentru centimetru, galon, metru, kilogram;
  • simbolurile unor termeni din domeniul ştiinţific şi tehnic: matematică, fizică (A pentru arie, N pentru număr natural), chimie (simbolurile elementelor chimice: C, Cl, Mg pentru carbon, clor, magneziu), medicină (Rh).
Nu se scriu cu punct între litere abrevierile care conţin fragmente de cuvinte: TAROM pentu Transporturile Aeriane Române.

Conform aceluiaşi dicţionar normativ, prescurtările dl şi d. sunt corecte amândouă pentru cuvântul domnul.