miercuri, 7 octombrie 2009

Când se scrie "nai", când se scrie "n-ai" ?

 Pe scurt.

1. Se scrie nai când avem de-a face cu un singur cuvânt ( cu sensul de "instrument muzical de suflat" ).

Gheorghe Zamfir cântă la nai.

2. Se scrie n-ai când avem de-a face cu două cuvinte diferite care se pronunţă împreună, într-o singură silabă ( adverbul de negaţie n(u) şi verbul - predicativ sau auxiliar -  ai ).

Tu n-ai bani.

Tu n-ai vrut să mergi la şcoală.

marți, 29 septembrie 2009

Când se scrie "iar", când se scrie "i-ar" ?

 Pe scurt.
1. Se scrie iar când avem de-a face cu un singur cuvânt ( adverb, echivalent cu din nou; sau conjuncţie, sinonimă cu şi ).

A venit iar la noi.
Eu merg la film iar el merge la teatru.

2. Se scrie i-ar când avem de-a face cu două cuvinte rostite împreună ( pronumele personal i- şi verbul auxiliar ar ).

S-ar bucura dacă i-ar vedea.

duminică, 27 septembrie 2009

Când se scrie "car", când se scrie "c-ar" ?

 Pe scurt.

1. Se scrie car când este  un singur cuvânt.
Bunicul are un car cu boi.
Nu pot să car acest sac.
Un car este o insectă care roade lemnul.

2. Se scrie c-ar când sunt două cuvinte diferite care se rostesc împreună ( conjuncţia c(ă) şi verbul auxiliar ar ).
A zis c-ar vrea să plece.

Dacă ai înţeles dă o dictare.

luni, 31 august 2009

Când se scrie "sa", când se scrie "s-a" ?

Să urmărim exemplele:
1. Mama sa este frumoasă.
2. Mihai s-a îmbrăcat.

Explicaţii

1. În primul enunţ, avem un singur cuvânt: "sa". El poate fi înlocuit prin "lui" sau "ei":
Mama lui este frumoasă.
Mama ei este frumoasă.

2. În al doilea enunţ, avem două cuvinte: "s-" şi "a". "S-" este o formă redusă a lui "se". "A" face parte din componenţa verbului "a îmbrăcat". Ele se rostesc împreună, în aceeaşi silabă. Cratima arată tocmai acest lucru. Aici "s-a" nu poate fi înlocuit prin "lui" sau "ei":
Mihai lui îmbrăcat.
Mihai ei îmbrăcat.

Ortografia

După cum o arată şi numele ( format din cuvintele greceşti orthos "drept, corect" şi un substantiv derivat din graphein "a scrie" ), ortografie înseamnă "scriere corectă".