luni, 31 august 2009

Când se scrie "sa", când se scrie "s-a" ?

Să urmărim exemplele:
1. Mama sa este frumoasă.
2. Mihai s-a îmbrăcat.

Explicaţii

1. În primul enunţ, avem un singur cuvânt: "sa". El poate fi înlocuit prin "lui" sau "ei":
Mama lui este frumoasă.
Mama ei este frumoasă.

2. În al doilea enunţ, avem două cuvinte: "s-" şi "a". "S-" este o formă redusă a lui "se". "A" face parte din componenţa verbului "a îmbrăcat". Ele se rostesc împreună, în aceeaşi silabă. Cratima arată tocmai acest lucru. Aici "s-a" nu poate fi înlocuit prin "lui" sau "ei":
Mihai lui îmbrăcat.
Mihai ei îmbrăcat.

Ortografia

După cum o arată şi numele ( format din cuvintele greceşti orthos "drept, corect" şi un substantiv derivat din graphein "a scrie" ), ortografie înseamnă "scriere corectă".